Pavlík Vladimír

Narozen 19.11.1951 v Zemanskom Lieskovom v okrese Trenčín.

Slovenský výtvarník a karikaturista.

Svoje první karikatury začínal tvořit na střední škole, kde karikoval spolužáky a profesory. V období studií na vysoké škole v Bratislavě ( SVŠT SjF Bratislava ) mu uveřejnily první kresby časopisy Smena na neděľu a Pravda ( 1973 ). Postupně se jeho kreslený humor začal objevovat i v dalších periodikách. ( Kamarát, Štart, Elektrón, Zornička, Stop ) Ilustroval také několik knížek kresleného humoru a série dětských omalovánek. V současnosti bývá zařazován do tzv. Povážského štvorlístku ( Vojto Haring, Fero Bojničan, Miro Ďurža, Vlado Pavlík ). Z této čtveřice autorů však již Vojto Haring a Miro Ďurža nežijí.

První výstava jeho kreseb se konala v MsKS Trenčín v roce 1973. Několik svých autorských výstav uspořádal v období studií v Bratislavě. Roku 1980 vystavuje v MsKS Nové Město nad Váhom a o rok později v roce 1981 spoluzakládá celoslovenskou soutěž kresleného humoru Novomestsný osteň. Tato soutěž se koná jako bienále, od roku 2014 s mezinárodní účastí.

Vladimír Pavlík se pravidelně účastní mezinárodních soutěží a výstav kresleného humoru, na kterých získává četná ocenění doma i v zahraničí. U nás jsme se s jeho humornými obrázky mohli setkat v letošním roce na výstavě Valtická bobule, pořádané ve Valticích, s tematickým zaměřením na víno.

V roce 1991 zakládá výtvarný atelier, ve kterém působí dodnes. Pracuje v oblasti designu a reklamy. Těžiště práce tohoto atelieru jsou obráběcí centra, zahradní technika či montážní linky.

Vladimír Pavlík je držitelem dvou slovenských rekordů, a to v hodinovce v kreslení vtipů na Kolonádovém mostě v Piešťanech (54 vtipů za 60 minut ) a největším kolorovaném obrazce v Novém Mestě nad Váhom ( plocha 22,59 m2 ). V současnosti se věnuje ilustraci a malbě obrazů. Vystavuje doma i v zahraničí a žije v Novém Mestě nad Váhom.

Galerie autora:

 

Tapír – srandy plný papír…