ČLENSKÁ ZÓNA

Obsah členské zóny

– Pozvánka na valnou hromadu 2019
– Kalendář výstav na rok 2019
– Zápis z valné hromady 23. února 2018


Pozvánka na valnou hromadu 2019:

Klub kreslířů a humoristů, spolek

IČO: 05176247, se sídlem Kollárova 1129, 363 01 Ostrov, zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl L, vložka 7699

(dále jen jako „Spolek“)

a

Předseda Spolku Miroslav Vostrý si Vás tímto, v souladu se stanovami Spolku, dovoluje pozvat na členskou schůzi Spolku, která se bude konat dne 12. července 2019 od 19:00 hod. v Sadové kavárně, ul. Ruská 60/1, Františkovy Lázně (loni na festivalu jste tam měli obědy – www.sadovakavarna.cz).
Členská schůze Spolku se svolává s následujícím programem:

1/ Zahájení

2/ Shrnutí činnosti KKH v roce 2018/2019 (Co se povedlo, co ne)

3/ Plány na rok 2019/2020

4/ Nahlédnutí do účtu KKH (jak se hospodařilo)

5/ Přijetí nových členů KKH

6/ Časopis Tapír

7/ Různé

8/ Závěr

Prosíme o potvrzení Vaší účasti na e-mail Spolku kkh-tapir@seznam.cz nejpozději do 30. dubna 2019. Kdo se přihlásí k osobní účasti na MFKH 2019 bude to považováno za potvrzení účasti i na VH.

Jelikož je VH stanovena po termínu, který je určen pro úhradu členských příspěvků, žádám tímto, aby do 30 dubna každý člen uhradil částku 500 Kč na číslo účtu:

číslo účtu (FIO Banka): 2801090324/2010
IBAN: CZ2220100000002801090324
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
ADRESA: Svobody 564/31, 350 02 Cheb
Do pozn. uveďte své jméno a že jde o členský příspěvek

Josef Prchal a Pavel Rychtařík členský příspěvek již neplatí, protože nechali poslat svůj honorář z Tapíra na účet KKH. Pavel Talaš zaplatí jen 300 Kč. Zbytek částky již má uhrazeno.

V Chebu, dne 23. ledna 2019
Miroslav Vostrý, předseda Spolku

———————-
Výstavy na rok 2019
Srpen
Kemp ŽRALOK Pumlov
Termín akce: 3. srpna 2019 (výstava pak potrvá do 30. září)
Uzávěrka příjmu prací: 30. června 2019
Výstava NENÍ výherní
Téma vtipů je volné, ale vtipy vybere redakční tým časopisu Tapír, vybereme to NEJ z Tapíra.

Od vás chci toto: Protože se kemp jmenuje ŽRALOK, chceme po vás abyste se pokusili vytvořit něco na toto téma. Ale POZOR: „Žralok“ v tomto případě neznamená mořský predátor, i když ho mají ve znaku kempu, ale je to prý zkratka slov ŽRÁT a LOKAT (na Moravě se prý nejí a nepije, ale žere a loká), takže je potřeba vtipy na toto téma. Nebylo by od věci, kdyby se vtipy vztahovaly ke kempu.

Nejsou žádná omezení. Snad jen u erotiky, pokud ji dáte do vtipu, trochu používejte hlavu. Opět je to prostor, kde se pohybuje plno dětí a reprezentujete tu nejen sebe ale i Tapíra.

Samozřejmě se mohou zapojit i píšící autoři. Vaše slovní vtipy rovněž rádi vystavíme. Prosíme ale o autorská díla, nikoli vtipy, které máte ve svých sbírkách a nejsou tudíž vaším autorským počinem ;-)

A nyní důležitá věc: Všichni jste srdečně zváni na tuto akci a je pro vás nachystané ubytování v kemp chatkách zdarma. I pro váš doprovod zdarma a to od pátku 2. 8. do neděle 4. 8. 2019. Potřebuji nejpozději do konce června vědět, kdo přijede, abychom zamluvili chatky.

Kemp bude v době výstavy narvaný, protože tam proběhne  „Řízková akce“. Prý se tam žerou řízky na čas, kdo sežere největší řízek apod. Takže se máme na co těšit.

Vtipy posílejte na mail Klubu kreslířů a humoristů. Do předmětu napište ŽRALOK.

Ještě jednou opakuji, posílejte mi jen vtipy na téma ŽRALOK a rezervaci na ubytování. Obojí potřebuji do konce června.

Více o kempu zde: https://www.camp-zralok.cz/
——————————–

Zápis z valné hromady 23. února 2018:

1/ Předseda zahájil schůzi spolku. Účastníci jednání potvrdili svou účast podpisem prezenční listiny.
Přítomni byli:
Mirek Vostrý, Lena Pintnerová, Pavel Talaš, Milan KAT Veselý, Václav Veverka, Jiří Pirkl a Karel Urban

2/ Do spolku byli přijati noví členové:
Milan Kupecký, SK
Pavel Dvořáček, Lanškroun
Vladimír Pavlík, Nové Město nad Váhom (SK)
Jan Tatarka, Mostkovice

3/ Předseda z členství v klubu vyřadil:
Dvorník Tomáš, Rychvald (na vlastní žádost)
Janda Jiří, Praha 7 (úmrtí)

4/ Členský příspěvek
Mění se styl členského příspěvku.
Původní členský příspěvek, 2 vtipy měsíčně, se RUŠÍ
Nový členský příspěvek byl dohodnut takto:
Členský příspěvek činí 500 Kč/rok, splatný vždy nejpozději k 30. dubnu daného kalendářního roku. Variabilní symbol = rodné číslo, do vzkazu příjemci uvede člen své jméno.
Číslo účtu (FIO Banka): 2801090324/2010
IBAN: CZ2220100000002801090324
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

5/ Změna stanov
Kromě bodu 4/ tohoto zápisu (Stanovy bod IV. 2.2 e) se změna stanov týká také bodu II. 1 c., který upřesňuje účel hlavní a vedlejší činnosti spolku, se mění takto:
Původně zněl: c) vydávat měsíčník kresleného humoru Tapír.
Vzhledem ke změnám k tištěné verzi časopisu Tapír, jejíž vydávání nezajišťuje KKH, nýbrž vydavatelství Sagax, předseda tento bod stanov ruší.

6/ Facebookové stránky
Profil KKH bude zrušen nebo přepracován na uzavřenou skupinu, veřejný zůstane profil Tapíra s vyšší návštěvností.
Obsah FB Tapír budou vtipy na aktuální témata, upoutávky na tištěného Tapíra (např. náhledy článků), plakáty a pozvánky na výstavy, apod.
Profil Tapír bude pročištěn od starých aktualit, jako např. výzvy ke stažení tapíra z roku 2015 apod.
Jiří Pirkl ohlásil, že mu nejde sdílet z FB Tapír. Bude vyřešeno. Pokud vás je víc s tímto problémem, prosíme nahlašte nám to!
Opravy na FB zajistí Milan KAT Veselý nejpozději do konce března 2018.

7/ Tištěný Tapír začne vycházet 1. dubna 2018. Autorské poplatky za uveřejněné vtipy bude autorům vyplácet vydavatel, nikoli KKH.
Způsob výplat honorářů: Každému autorovi bude vyplácen honorář 2x do roka, ale jen v případě, že částka převýší 500 Kč. Pokud nepřevýší částku 500 Kč, dojde k proplacení honoráře jednou ročně.
Za práci při vzniku měsíčníku, kontakty, apod. půjde 10% výtěžku z prodeje na provoz KKH.

8/ STANOVY bod IV., 2.2 A:
Tato část stanov říká: „členové spolku mají povinnost hájit a podporovat značku.“
Znovu vyzýváme členy k plnění tohoto bodu, tzn. umístění loga na plakátech svých výstav (pokud nebude vaše výstava domluvená na exkluzivitě s jiným podobným spolkem), na webu, sdílení příspěvků na FB, prezentace na výstavách, apod.

9/ WEB KKH-Tapír
WEB bude pročištěn od starých aktualit jako např. výzvy ke stažení e-Tapíra z roku 2015 apod. Bude odstraněno vše, kde se píše o vydávání e-Tapíra a bude to přepsáno na vydávání měsíčníku Tapír v tištěné podobě.
Archiv e-Tapírů zůstane na webu zachován!
Zajistí Pavel Talaš a Mirek Vostrý nejpozději do konce března 2018..

10/ MFKH – větší účast kreslířů na programu festivalu:
a) Je domluvené mobilní TV studio, které bude každou hodinu vysílat na sociální sítě „živé“ přenosy rozhovorů s kreslíři a následně budou videa umístěna na YouTube. Bude vytvořen jmenný seznam všech autorů, kteří budou na festivalu. Přednost dostanou členové KKH.
b) Padl návrh na vytvoření „tapíří lavičky“ – Lavička ve tvaru Tapíra, do které se bude možno posadit, a návštěvníci se na ní mohou fotit. Nebo obyčejná lavička s podpisy kreslířů apod. Lavička by byla stálým inventářem města Fr. Lázně. Ví někdo kdo by toto byl schopen udělat a kolik by to stálo?
c) Autogramiáda – hodinové služby na stánku tří až pěti členných skupin (kreslení do památníků, prodej vlastních knih, triček apod.)  Bude vytvořen jmenný seznam všech autorů, kteří budou na festivalu.
d) Kreslířská šou na pódiu – kreslení naživo (týkalo by se jen několika jedinců, kterým tato forma vystupování nevadí). Kdo by o to měl zájem, přihlašte se prosím.
e) Výroba vlastních placek. Návštěvníci by si s námi tvořili vlastní kresby, které bychom jim na místě „zaplackovali“ Nutno sehnat plackovač.
f) Padl návrh na „Dlaždičky“ – Zlatý Tapír – ve stylu hollywoodských hvězd.
e) Pohledy z došlých vtipů na festival. Budeme potřebovat vaše svolení, použít vtipy k tomuto využití.
f) Alkohol s etiketou festivalu. Je potřeba oslovit výrobce nějaké lihoviny, který by souhlasil s novými etiketami. Jednalo by se o limitovanou edici. Reklama i pro výrobce. Název by mohl být: Tapíří hlt apod.Víte o nějakém výrobci alkoholu, který by s námi mohl spolupracovat?
g) Soutěž pro návštěvníky – QR kódy rozmístěné u vtipů výstavy a návštěvníci pod nimi najdou indicie, dle kterých najdou krabičku s výhrou. Výhra by musela být něco od nás. Naše knihy vtipů, trička apod. plus předplatné Tapíra.
h) Fotostěna

V Ostrově dne: 23/2/2018
Zapsala: Mgr. Lena Pintnerová

 

 

 

Tapír – srandy plný papír…

„Vždy odpouštějme svým nepřátelům, nic je nedokáže víc rozzuřit.“ Oscar Wilde