ČLENSKÁ ZÓNA

Obsah členské zóny

– Pozvánka na valnou hromadu 2019
– Kalendář výstav na rok 2019
– Zápis z valné hromady 23. února 2018


Pozvánka na valnou hromadu 2019:

Klub kreslířů a humoristů, spolek

IČO: 05176247, se sídlem Kollárova 1129, 363 01 Ostrov, zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl L, vložka 7699

(dále jen jako „Spolek“)

a

Předseda Spolku Miroslav Vostrý si Vás tímto, v souladu se stanovami Spolku, dovoluje pozvat na členskou schůzi Spolku, která se bude konat dne 12. července 2019 od 19:00 hod. v Sadové kavárně, ul. Ruská 60/1, Františkovy Lázně (loni na festivalu jste tam měli obědy – www.sadovakavarna.cz).
Členská schůze Spolku se svolává s následujícím programem:

1/ Zahájení

2/ Shrnutí činnosti KKH v roce 2018/2019 (Co se povedlo, co ne)

3/ Plány na rok 2019/2020

4/ Nahlédnutí do účtu KKH (jak se hospodařilo)

5/ Přijetí nových členů KKH

6/ Časopis Tapír

7/ Různé

8/ Závěr

Prosíme o potvrzení Vaší účasti na e-mail Spolku kkh-tapir@seznam.cz nejpozději do 30. dubna 2019. Kdo se přihlásí k osobní účasti na MFKH 2019 bude to považováno za potvrzení účasti i na VH.

Jelikož je VH stanovena po termínu, který je určen pro úhradu členských příspěvků, žádám tímto, aby do 30 dubna každý člen uhradil částku 500 Kč na číslo účtu:

číslo účtu (FIO Banka): 2801090324/2010
IBAN: CZ2220100000002801090324
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
ADRESA: Svobody 564/31, 350 02 Cheb
Do pozn. uveďte své jméno a že jde o členský příspěvek

Josef Prchal a Pavel Rychtařík členský příspěvek již neplatí, protože nechali poslat svůj honorář z Tapíra na účet KKH. Pavel Talaš zaplatí jen 300 Kč. Zbytek částky již má uhrazeno.

V Chebu, dne 23. ledna 2019
Miroslav Vostrý, předseda Spolku

———————-
Výstavy na rok 2019
Květen
ZOO Jihlava.
Termín akce: 1. května až 30. června 2019
Téma vtipů: Zvířata a život v ZOO
Uzávěrka příjmu prací: 30. března 2019
Výstava NENÍ výherní
Vernisáž bude 1. května, kdy zároveň bude v ZOO probíhat akce „Den pro ZOO“ prosím, kdo z vás se zúčastní osobně. Pište mi do mailu. Musím to vědět včas.
Vystavit lze max 78 vtipů.
Vychází tedy na každého člena KKH jeden vtip na této výstavě. Pošlete jeden až tři vtipy prosím.
Nepřijímám vtipy s erotickým podtextem.
Výstavní porota (viz níže) vybere z došlých vtipů ty, které budou vystaveny.
Porota:
Mirek Vostrý, Pavel Talaš, Jiří Pirkl, Jan Tatarka, Pavel Rychtařík a Olga Schwarzmeierová
Karel Gott
…slaví v červenci 2019 své 80. narozeniny. Rozhodli jsme se na jeho počest uspořádat výstavu vtipů a karikatur na jeho osobu a tvorbu.
Termín výstavy: Komunikujeme s K. Gottem o možném termínu. Chceme, aby byl přítomen u vernisáže. Termín tedy oznámíme, jakmile ho domluvíme.
Kde: Výstava se uskuteční určitě v Praze. Jednáme o prostorách v centru Prahy
Přijímáme:
– kreslené i slovní vtipy na K. Gotta – na jeho tvorbu a život.
– karikatury K. Gotta (nemusí být s vtipem)
Termín dodání vašich prací: do 30. dubna 2019
Výstava NENÍ výherní
Nejlepší vtipy budou zveřejněny v Tapírovi

Červen
2. ročník festivalu Fantastická Ostrava 2019
Termín akce: 28. – 30. červen 2019
Téma vtipů: na fantastický žánr. Více o tom ZDE, ČTĚTE !!!
Uzávěrka příjmu prací: 30. dubna 2019
Výstava NENÍ výherní

Červenec
4. ročník Mezinárodního festivalu kresleného humoru Fr. Lázně
Termín akce: 12. – 13. červenec 2019
Téma vtipů: Zdravotnictví – více o tom ZDE – pravidla
Uzávěrka příjmu prací: 30. dubna 2019
Výherní výstava
——————————–

Zápis z valné hromady 23. února 2018:

1/ Předseda zahájil schůzi spolku. Účastníci jednání potvrdili svou účast podpisem prezenční listiny.
Přítomni byli:
Mirek Vostrý, Lena Pintnerová, Pavel Talaš, Milan KAT Veselý, Václav Veverka, Jiří Pirkl a Karel Urban

2/ Do spolku byli přijati noví členové:
Milan Kupecký, SK
Pavel Dvořáček, Lanškroun
Vladimír Pavlík, Nové Město nad Váhom (SK)
Jan Tatarka, Mostkovice

3/ Předseda z členství v klubu vyřadil:
Dvorník Tomáš, Rychvald (na vlastní žádost)
Janda Jiří, Praha 7 (úmrtí)

4/ Členský příspěvek
Mění se styl členského příspěvku.
Původní členský příspěvek, 2 vtipy měsíčně, se RUŠÍ
Nový členský příspěvek byl dohodnut takto:
Členský příspěvek činí 500 Kč/rok, splatný vždy nejpozději k 30. dubnu daného kalendářního roku. Variabilní symbol = rodné číslo, do vzkazu příjemci uvede člen své jméno.
Číslo účtu (FIO Banka): 2801090324/2010
IBAN: CZ2220100000002801090324
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

5/ Změna stanov
Kromě bodu 4/ tohoto zápisu (Stanovy bod IV. 2.2 e) se změna stanov týká také bodu II. 1 c., který upřesňuje účel hlavní a vedlejší činnosti spolku, se mění takto:
Původně zněl: c) vydávat měsíčník kresleného humoru Tapír.
Vzhledem ke změnám k tištěné verzi časopisu Tapír, jejíž vydávání nezajišťuje KKH, nýbrž vydavatelství Sagax, předseda tento bod stanov ruší.

6/ Facebookové stránky
Profil KKH bude zrušen nebo přepracován na uzavřenou skupinu, veřejný zůstane profil Tapíra s vyšší návštěvností.
Obsah FB Tapír budou vtipy na aktuální témata, upoutávky na tištěného Tapíra (např. náhledy článků), plakáty a pozvánky na výstavy, apod.
Profil Tapír bude pročištěn od starých aktualit, jako např. výzvy ke stažení tapíra z roku 2015 apod.
Jiří Pirkl ohlásil, že mu nejde sdílet z FB Tapír. Bude vyřešeno. Pokud vás je víc s tímto problémem, prosíme nahlašte nám to!
Opravy na FB zajistí Milan KAT Veselý nejpozději do konce března 2018.

7/ Tištěný Tapír začne vycházet 1. dubna 2018. Autorské poplatky za uveřejněné vtipy bude autorům vyplácet vydavatel, nikoli KKH.
Způsob výplat honorářů: Každému autorovi bude vyplácen honorář 2x do roka, ale jen v případě, že částka převýší 500 Kč. Pokud nepřevýší částku 500 Kč, dojde k proplacení honoráře jednou ročně.
Za práci při vzniku měsíčníku, kontakty, apod. půjde 10% výtěžku z prodeje na provoz KKH.

8/ STANOVY bod IV., 2.2 A:
Tato část stanov říká: „členové spolku mají povinnost hájit a podporovat značku.“
Znovu vyzýváme členy k plnění tohoto bodu, tzn. umístění loga na plakátech svých výstav (pokud nebude vaše výstava domluvená na exkluzivitě s jiným podobným spolkem), na webu, sdílení příspěvků na FB, prezentace na výstavách, apod.

9/ WEB KKH-Tapír
WEB bude pročištěn od starých aktualit jako např. výzvy ke stažení e-Tapíra z roku 2015 apod. Bude odstraněno vše, kde se píše o vydávání e-Tapíra a bude to přepsáno na vydávání měsíčníku Tapír v tištěné podobě.
Archiv e-Tapírů zůstane na webu zachován!
Zajistí Pavel Talaš a Mirek Vostrý nejpozději do konce března 2018..

10/ MFKH – větší účast kreslířů na programu festivalu:
a) Je domluvené mobilní TV studio, které bude každou hodinu vysílat na sociální sítě „živé“ přenosy rozhovorů s kreslíři a následně budou videa umístěna na YouTube. Bude vytvořen jmenný seznam všech autorů, kteří budou na festivalu. Přednost dostanou členové KKH.
b) Padl návrh na vytvoření „tapíří lavičky“ – Lavička ve tvaru Tapíra, do které se bude možno posadit, a návštěvníci se na ní mohou fotit. Nebo obyčejná lavička s podpisy kreslířů apod. Lavička by byla stálým inventářem města Fr. Lázně. Ví někdo kdo by toto byl schopen udělat a kolik by to stálo?
c) Autogramiáda – hodinové služby na stánku tří až pěti členných skupin (kreslení do památníků, prodej vlastních knih, triček apod.)  Bude vytvořen jmenný seznam všech autorů, kteří budou na festivalu.
d) Kreslířská šou na pódiu – kreslení naživo (týkalo by se jen několika jedinců, kterým tato forma vystupování nevadí). Kdo by o to měl zájem, přihlašte se prosím.
e) Výroba vlastních placek. Návštěvníci by si s námi tvořili vlastní kresby, které bychom jim na místě „zaplackovali“ Nutno sehnat plackovač.
f) Padl návrh na „Dlaždičky“ – Zlatý Tapír – ve stylu hollywoodských hvězd.
e) Pohledy z došlých vtipů na festival. Budeme potřebovat vaše svolení, použít vtipy k tomuto využití.
f) Alkohol s etiketou festivalu. Je potřeba oslovit výrobce nějaké lihoviny, který by souhlasil s novými etiketami. Jednalo by se o limitovanou edici. Reklama i pro výrobce. Název by mohl být: Tapíří hlt apod.Víte o nějakém výrobci alkoholu, který by s námi mohl spolupracovat?
g) Soutěž pro návštěvníky – QR kódy rozmístěné u vtipů výstavy a návštěvníci pod nimi najdou indicie, dle kterých najdou krabičku s výhrou. Výhra by musela být něco od nás. Naše knihy vtipů, trička apod. plus předplatné Tapíra.
h) Fotostěna

V Ostrově dne: 23/2/2018
Zapsala: Mgr. Lena Pintnerová

 

 

 

Tapír – srandy plný papír…

„Vždy odpouštějme svým nepřátelům, nic je nedokáže víc rozzuřit.“ Oscar Wilde